Müşteri Odaklılık Politikası

ALFEMO MÜŞTERİ ODAKLILIK POLİTİKASI

Alfemo; tüm süreçlerinde müşterilerini ve paydaşlarını merkeze koyarak onlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda süreçlerini sürekli geliştirerek; 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (MMYS) kapsamında müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmek, müşterinin üründen/hizmetten memnun kalmasını sağlayarak olumlu müşteri deneyimi yaşatmak ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kurumumuzda uygulanan Müşteri Odaklılık Politikası kapsamında aşağıdaki esaslar doğrultusunda müşteri memnuniyetinin etkinliği, sürekliliği ve sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır:

  • Müşterilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerini açık, şeffaf, hızlı, güvenilir, müşteri odaklı ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla ele almaktadır.
  • Müşterilerden gelen olumsuz geri bildirimleri yasal mevzuat şartlarına tam uyum içinde; objektif, tarafsız, adil ve gizlilik anlayışı çerçevesinde değerlendirmekte ve çözüm sunmaktadır.
  • Müşteri Hizmetleri Birimi’nde müşterilerin talep ve görüşleri toplanarak, sistematik ve bütünsel bir şekilde ele alınıp değerlendirilmektedir.
  • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini Kuruma kolayca iletebilmesi için gerekli iletişim altyapısının sürekliliği ve erişilebilirliği sağlanmaktadır.
  • Müşterilere süreçlerle ilgili ön bilgilendirme yapılmakta ve her geri bildirime cevap vermeye önem gösterilmektedir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği müşterilerin bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşılmamaktadır.

Alfemo çalışanları Müşteri Odaklılık Politikasını tüm iş süreçlerine entegre ederek sürekli müşteri sadakati sağlamayı hedeflemektedir.